مقالات و مطالباز طرق مختلف بازاریابی، خدمات کسب‌و‌کارتان همانند کارت مجازی را به مشتریانتان معرفی کنید و پله‌های موفقیتتان را با لذت بالا روید.

بررسی محرک‌های اصلی موفقیت کسب‌و‌کار یکی از مهم‌ترین عواملی است که هر کارفرمایی باید آن را مطالعه کند تا بتواند راهی مطمئن را برای روند رو به رشدش انتخاب کند.

در این مقاله تعریفی از بازارسازی و تاثیراتش در بازار کار کسب‌و‌کارها آمده است تا مشاغل بدانند تنها با بازاریابی به روند رو به رشد دسترسی نخواهند داشت.

برنامه‌ریزی یا همان CRM نرم‌افزار یا خدماتی محسوب می‌شود که مشتریان و مشاغل را به هم نزدیک می‌کند.

بازارشناسی چیست و چه تاثیراتی در روند بهبود کسب‌و‌کار دارد؟ ما در این مقاله به توضیحات مختصری از بازارشناسی می‌پردازیم.

ارتباط افزایش فروش و داشتن برنامه‌ریزی مستمر و موثر پنهان نیست و بی‌شک تفاوت را احساس خواهید کرد.

سود جاری، یکی از عوامل مهمی است که نه تنها در افزایش مشتری موثر است بلکه ارتباط مستقیم بین سود جاری با کسب درآمد بیشتر و افزایش مشتری وجود دارد.

ایجاد مزیت رقابتی در کسب‌و‌کار برای رسیدن به حفظ مشتری، یکی از مهمترین پارامترهایی است که توجه به آن الزامی است. در اینجا مزایای وجود مزیت رقابتی در مشاغل آمده است.

تعریفی از مزیت رقابتی را بیان می‌کنیم تا مشاغل بتوانند بهترین باشگاه مشتریان را برای مصرف‌کنندگان خود ارائه دهد و به اهدافشان دست پیدا کنند.

در این مقاله به بررسی معنی سرمایه داغ در مشاغل می‌پردازیم. سرمایه داغ، گونه‌ای از سرمایه گذاری است که کسب‌و‌کارها اطلاعاتی از آن ندارند.